هفته چهارم لیگ های آینده سازان و جوانه ها پسران

هفته چهارم ليگ آينده سازان و كوميته جوانه ها برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي فدراسيون كاراته، هفته چهارم ليگ آينده سازان و كوميته جوانه ها پسران روز پنجشنبه 7 بهمن ماه در سالن مركز آموزش شهيد كبگانيان تهران برگزار مي شود.

وزن كشي مسابقات از ساعت 8 تا 10 صبح روز برگزاري انجام مي شود.