کی از مهم‌ترین سبک‌های کاراته است، که توسط: گیچین فونا کوشی)که به عنوان (پدر کاراته جهان) شناخته می‌شود بنیان گذاری شد.