مسابقات ایچی گکی کیوکوشین کاراته ماتسویی

بخشنامه ها
تنظیمات متن

اطلاعیه اداره کل ورزش و جوانان در خصوص مسابقات ایچی گکی کیوکوشین کاراته ماتسویی

 

 دریافت بخشنامه: 

 jpgمسابقات ایچی گکی کیوکوشین کاراته ماتسوییمسابقات ایچی گکی کیوکوشین کاراته ماتسویی

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید