اطلاعیه مهم

اطلاعیه ها و اسناد
تنظیمات متن

هیات کاراته استان فارس قصد دارد جهت برگزاری آزمون ارتقاء کمربند درچارچوب آیین نامه های فدراسیون کاراته اقدام به اخذ مجوز از فدراسیون کاراته کند.

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، بر اساس اطلاعیه این هیات و به منظور ایجاد هماهنگی بین سبک های فعال استان آزمون ارتقاء کمربند در نیمه دوم اسفند و بر اساس مجوز فدراسیون کاراته در شیراز برگزار خواهد شد.

لذا نمایندگان محترم سبک هایی که تقاضای شرکت در این آزمون را دارند می بایست تا روزچهارشنبه 27 بهمن ماه تقاضای کتبی خودومجوز رئیس سبک درکشوررا به دفتر هیات کاراته استان ارائه دهند.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید