رئیس سابق هیات کاراته فارس،مسئول کمیته امور استان های فدراسیون شد

اخبار
تنظیمات متن

طی حکمی از سوی محمدصادق فرجی و رئیس کمیته امور استانهای فدراسیون کاراته منصوب شد.به گزار  روابط عمومی هیات کاراته استان و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون کاراته، طی حکمی از سوی محمدصادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته، حمیدرضا ده بزرگی به عنوان رئیس کمیته امور استانهای فدراسیون کاراته منصوب شد.
همچنین درحکمی جداگانه عبدالله سلماسی نیز به عنوان دبیر این کمیته منصوب گردید.