اعضاي كميته داوران فدراسيون كاراته مشخص شدند

اعضاي كميته داوران فدراسيون كاراته مشخص شدند

اخبار فدراسیون
تنظیمات متن

با حكم صادره از سوي رئيس فدراسيون كاراته اعضاي كميته داوران اين فدراسيون منصوب شدند.به گزارش روابط عمومي فدراسيون كاراته، طي احكام جداگانه اي از سوي محمد صادق فرجي، رئيس فدراسيون كاراته، جمشيد زند(رييس هيات كاراته استان مركزي) به عنوان نايب رئيس اين كميته و موسي جعفري به عنوان دبير اين كميته منصوب شدند. 

اعضاي شوراي داوري متعاقباً اعلام مي گردد.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید