کاراته کا های ملی پوش فارس از خدمات مرکز فیزیوتراپی هیات پزشکی به صورت رایگان استفاده می کنند

اخبار هیات
تنظیمات متن

سرپرست هیات کاراته استان فارس ازتوافق انجام شده میان این هیات و هیات پزشکی ورزشی استان فارس ،جهت استفاده رایگان کاراته کا های ملی پوش استان از خدمات مرکز فیزیوتراپی هیات پزشکی ورزشی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس،محمد جواد شلتوک کارکه در حاشیه دیدار با سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان سخن می گفت، با بیان اینکه افزایش سطح خدمات رفاهی به خانواده بزرگ کاراته استان دردستور کار هیات کاراته قرار گرفته است افزود:با همکاری هیات پزشکی ورزشی استان ،قهرمانان ملی و استانی رشته ورزشی کاراته نیز می توانند جهت استفاده از خدمات مرکز فیزیوتراپی هیات پزشکی ورزشی ،از تخیف ویژه تا سقف 70 درصد بهره مند شوند.

سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس نیز در این دیداربا اشاره به جمعیت قابل توجه و ظرفیت های موجود در جامعه کاراته استان گفت:یکی از سیاست های هیات پزشکی ورزشی استان حمایت از ورزشکاران جهت ساختن جامعه ای پویا و با نشاط است.

حیدرصفرپور،مرکزتخصصی تازه تاسیس فیزیوتراپی استان فارس را یکی از مراکز پیشرفته و مجهز به بهترین و کاملترین تجهیزات روز فیزیوتراپی کشور معرفی کرد و افزود:رسالت هیات پزشکی ورزشی استان تنها حضور پزشکیار در مسابقات ورزشی نیست از این رو تلاش خواهیم کرد تا با ارائه خدمات رسانی با کیفیت به ورزشکاران استان ،زمینه درخشش آنها را در رویداد های ملی و بین المللی فراهم سازیم.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید