وجودتضارب آراء در کاراته غنیمت است

اخبار هیات
تنظیمات متن

سرپرست هیات کاراته استان فارس گفت: وجودتضارب آراء در کاراته غنیمت است.

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان،محمد جواد شلتوک کار که درحاشیه مراسم معارفه مسئول سبک های آزاد این هیات سخن می گفت افزود:وجود تفکرات و سلایق مختلف درخانواده بزرگ کاراته استان امری طبیعی است که اتفاقا می تواند عاملی برای رشد و توسعه همه جانبه دراین رشته ورزشی در سطح کشور باشد.

وی با بیان اینکه تکثر سلایق به شرط رعایت وحدت و وفاق عامل مهمی برای عبور از چالش های موجود درکاراته فارس است افزود: حاکم شدن روحیه ارجح دانستن مصالح جمع و استان بر منافع شخصی می تواند ضمن ایجادت وحدت و همدلی در کاراته درب های توسعه و پیشرفت را بیش از پیش برروی این ورزش پرمخاطب بازکند.

شلتوک کار با اشاره به ظرفیت های فراوان انسانی موجود درکاراته استان افزود:استفاده صحیح از این ظرفیت ها درکنار دور ریختن برخی منیت ها می تواند توسعه این ورزش را در استان سرعت بخشد.

سرپرست هیات کاراته استان فارس در ادامه برخی انتصابات صورت گرفته در این هیات نیز اشاره کرد و گفت:ورود افراد جدید به کادر اجرایی هیات به معنی نفی توانمندی نفرات قبلی نیست .

شلتوک کار،چرخش نخبگان و مدیران و همچنین استفاده از تمام پتانسیل های موجود در کاراته استان را جزو سیاست های هیات کاراته استان فارس دانست و افزود:از تمامی ظرفیت ها برای ایجاد وحدت،وفاق و همدلی و همچنین کنار گذاشتن اختلافاتی که در گذشته به کاراته لطمه وارد کرده استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه این هیات ،هیات تمام سبک ها و کاراته کاهای استان است از برخی تنگ نظری ها ی سلیقه ای که فضا را برای فعالیت تعدادی از سبک ها تنگ می کند انتقاد کرد و گفت:از این پس تنها عامل برتری سبکی بر سبک دیگر میزان فعالیت و عملکرد آن بر اساس آیین نامه های و چارچوب مدون فدراسیون و هیات کاراته استان است.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید