هفته تربیت بدنی گرامی باد

اخبار هیات
تنظیمات متن

تربیت بدنی واژه ای اسـت

بـه وسعت رشد و تربیت و کمال انسان

کـه با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان

جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی

انسان را به کمال میرساند

ورزش عرصه توقف ناپذیری اسـت

کـه برای ان حد و مرزی وجود ندارد

و باید دو چندان بکوشیم تا از قافله رشد عقب نمانیم

روز ورزش و تربیت بدنی بر همگان مبارک باد

روابط عمومی هیات کاراته استان فارس

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید