هفتمين دوره رقابتهاي بين المللي جام خاورميانه سبك كيوكوشين ماتسوشيماي بانوان

اخبار هیات
تنظیمات متن

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس به نقل از سايت فدراسيون كاراته، هفتمين دوره دوره رقابتهاي بين المللي جام خاورميانه سبك كيوكوشين ماتسوشيما در دو بخش کمیته وکاتا و در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به میزبانی اصفهان برگزار شد که در پایان تيم ایران الف به مقام قهرماني رسيد. آذربایجان دوم شد و تيم ایران ب در مكان سوم قرار گرفت.
نتایج بدست آمده در دو بخش كاتا و كوميته به شرح ذيل است:
در بخش كاتا/
پیشکسوتان:مقام اول: شهناز رعیتی فارس مقام دوم :عصمت سادات رحیمی فر اصفهان مقام سوم:سکینه نقدی مازندران
بزرگسالان: مقام اول:الهه محمودپور تهران مقام دوم: سحر جولانی تهران مقام سوم: شیوا میرزا محمدی تهران
جوانان: مقام اول:مبینا جعفری تهران مقام دوم:فاطمه فخیم تهران م

قام سوم:مهدیس بوربوری تهران
کاتا نوجوانان: مقام اول:کیمیاراست پور تهران مقام دوم:نگین بوستانی تهران مقام سوم: زهره رستم مظاهری تهران

در بخش كوميته:
رده سني بزرگسالان/
وزن 50- كيلوگرم: مقام اول:شیوا میرزا محمدی تهران مقام دوم :توران جمالی خوزستان مقام سوم:نگین استاد زاده تهران
وزن 55- كيلوگرم: مقام اول :پرستو طهماسب خوزستان مقام دوم: سحر اصغردوست مازندران مقام سوم:موژان رضایی رستمی تهران
وزن 60-كيلوگرم: مقام اول:فاطمه شکیبافر خوزستان مقام دوم:سمیه موحدی تهران مقام سوم:شیوا رحمتی تهران
وزن 65- كيلوگرم: مقام اول:فاطمه رضایی تهران مقام دوم: راضیه امیری اصفهان مقام سوم:نسترن ناصری خوزستان
وزن 70- كيلوگرم: مقام اول:الهه محمود پور تهران مقام دوم:نسترن صالحی خوزستان مقام سوم:عاطفه نصیری نیا همدان
وزن 75- كيلوگرم: مقام اول:زیبا آرین نژاد خوزستان مقام دوم:زهرا سادات موسوی اصفهان مقام سوم:آیدا کرمی تهران
وزن 75+كيلوگرم: مقام اول:الهه محمدی تهران مقام دوم:بهار حسین مطلبی خوزستان مقام سوم:سیما نیرو اصفهان

رده سني جوانان/
وزن 45-كيلوگرم: مقام اول:مرضیه رسولی فارس مقام دوم:زهراباقری خوزستان مقام سوم:پریسا شیربندی کرمانشاه
وزن 50-كيلوگرم: مقام اول:فاطمه جعفری تهران مقام دوم:فاطمه یزدانی اصفهان مقام سوم:مریم فرهنگیان فارس
وزن 55-كيلوگرم: مقام اول:غزل منشی نژاد تهران مقام دوم:خاطره قربانعلی تهران مقام سوم:مبینا جعفری تهران
وزن 60- كيلوگرم: مقام اول:هدیه دشتیان پسند همدان مقام دوم:مهسا حیدری اصفهان مقام سوم:فائزه فرامرزی فارس
وزن 60+ كيلوگرم: مقام اول:طاهره میرزایی فارس مقام دوم:فاطمه فخیم تهران مقام سوم:زهرا عزیزی تهران

رده سني نوجوانان/
وزن 30- كيلوگرم: مقام اول:مهدیه اژدریان آذربایجان غربی مقام دوم: ریحانه شکری تهران مقام سوم:ریحانه نگارستانی کرمان
وزن 35-كيلوگرم: مقام اول:فاطمه زهرا آقا صادقی تهران مقام دوم:سونیا اکبری خوزستان مقام سوم:فاطمه محبی فارس
وزن 40- كيلوگرم: مقام اول:بهاره صدیقی تهران مقام دوم:ریحانه ارسطو خوزستان مقام سوم:غزل کرد زنگنه خوزستان
وزن 45- كيلوگرم: مقام اول:آذر عبادی تهران مقام دوم: فاطمه حسین پور کرمان مقام سوم:فوژان طهماسبی تهران
وزن 50- كيلوگرم: مقام اول:آیدا اکبری آذربایجان غربی مقام دوم:دنیا کاکاوند تهران مقام سوم:مهشید حبیبی تهران
وزن 55- كيلوگرم: مقام اول:مریم حاج قاسم تهران مقام دوم:سارا عزیزی فارس مقام سوم: حنانه سلطانی تهران
وزن 60- كيلوگرم: مقام اول:مائده یوسفیان تهران مقام دوم:یاسمین افشار خوزستان مقام سوم:آیلین حفظی آذربایجان غربی
وزن 65- كيلوگرم: مقام اول:فاطمه اکبری آذربایجان غربی مقام دوم:شقایق غضنفری فارس مقام سوم: فاطمه عباسی اصفهان
وزن 70- كيلوگرم: مقام اول:زهره رستم مظاهری تهران مقام دوم:مشکات بدخشان تهران مقام سوم:رستا باورصاد خوزستان
وزن 70+ كيلوگرم: مقام اول:شمیم تیموری تهران مقام دوم:نرگس زال نژاد اصفهان مقام سوم:مهدیه خوانساری خوزستان

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید