نمایندگان شهرستان های فارس در انتخابات رئیس هیات کاراته برگزیده شدند

نمایندگان شهرستان های فارس در انتخابات رئیس هیات کاراته برگزیده شدند

اخبار هیات
تنظیمات متن

نمایندگان شهرستان های فارس در انتخابات رئیس هیات کاراته با آرای شهرستان ها انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، مجمع شهرستان های فارس جهت انتخاب نمایندگان این مجموعه برای شرکت در انتخابات رئیس هیات کاراته فارس برگزار شد و در این میان، شهرستان های کازرون با 15 رای، شیراز و جهرم با 10 رای و فسا و گراش با 8 رای به عنوان نمایندگان این مجموعه انتخاب شدند.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید