نتایج هفته دوم لیگ کاتا جوانه پسران

اخبار هیات
تنظیمات متن

هفته دوم از دور برگشت لیگ کاتا جوانه ها پسران برگزار شد و تیم های صدرنشین مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس به نقل از سایت فدراسیون کاراته, لیگ کاتا جوانه پسران در هفته دوم در ۴ گروه روز چهارشنبه ۳۱ مردادماه پیگیری شد و نتایج ذیل بدست آمد:

گروه یک/
مرحله اول : شهرداری شهرقدس 0 – شوتوکان jks فارس 14
کلوچه بهفر لاهیجان 9 - استرآباد گرگان 5
مرحله دوم : شهرداری شهرقدس 12 - استرآباد گرگان2
شوتوکانjks  فارس 11 - کلوچه بهفر لاهیجان 3
مرحله سوم: شهرداری شهرقدس 12 - کلوچه بهفر لاهیجان 2
استرآباد گرگان 1 - شوتوکانjks فارس 13

-جدول رده بندی

1- شوتوکان JKSفارس 

2- شهرداری شهرقدس

-کلوچه بهفر لاهیجان3گروه دوم/
مرحله اول: باشگاه کارن – استراحت
هیات کاراته گیلان 0 – شهرصدرا 14
مرحله دوم: شهرصدرا – استراحت
باشگاه کارن 0 - هیات کاراته گیلان 14
مرحله سوم: هیات کاراته گیلان – استراحت
شهرصدرا 14 - باشگاه کارن 0
جدول رده بندی: 1- شهر صدرا 2- هیئت کاراته گیلان 3- باشگاه کارن قم

گروه سوم/
معوقه از هفته اول دور دوم رفت: هیات کاراته بانه 3 – چای رفاه گیلان 11
مرحله اول: چای رفاه گیلان – استراحت
هیات کاراته بانه 14 – آکادمی کاراته شیرازب 0
مرحله دوم: آکادمی کاراته شیرازب – استراحت
چای رفاه گیلان 14 - هیات کاراته بانه 0
مرحله سوم: هیات کاراته بانه – استراحت
آکادمی کاراته شیرازب  0 - چای رفاه گیلان 14
جدول رده بندی: 1-چای رفاه گیلان 2- هیئت کاراته بانه 3-آکادمی شیراز ب

گروه چهارم/
مرحله اول: آکادمی کاراته شیرازالف  - استراحت
مس کرمان 14 – زرین کهن ایرانیان 0
مرحله دوم: زرین کهن ایرانیان – استراحت
آکادمی کاراته شیرازالف 0 - مس کرمان 14
مرحله سوم: مس کرمان - استراحت
زرین کهن ایرانیان 0 - آکادمی کاراته شیرازالف  14
جدول رده بندی: 1- مس کرمان 2- آکادمی شیراز الف 3- زرین کهن ایرانیان

این مسابقات در سالن شهید کبگانیان تهران انجام شد.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید