نتایج هفته دوم لیگ های کاتا خردسالان و نونهالان پسران

اخبار هیات
تنظیمات متن

هفته دوم از دور رفت لیگ های کاتای خردسالان و نونهالان پسران چهارشنبه 31 مرداد ماه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس به نقل از سایت فدراسیون کاراته، هفته دوم لیگ های کاتای خردسالان و نونهالان پسران چهارشنبه 31 مرداد ماه با حضور 30 تیم (12 خردسالان، 18 تیم نونهالان) در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و نتایج ذیل بدست آمد:

کاتای خردسالان/

گروه یک: مرحله سوم دور رفت: باشگاه کارن 7 – آکادمی کاراته شیراز ب 4 
مرحله اول دور برگشت: آکادمی صادقی الف 11- آکادمی کاراته شیراز ب صفر 
مرحله دوم دور برگشت: باشگاه کارن 6- آکادمی صادقی الف 5 مرحله سوم دور برگشت: آکادمی کاراته شیراز ب1 – باشگاه کارن 10
جدول رده بندی: 1- باشگاه کارن2- آکادمی صادقی3-  آکادمی کاراته شیراز ب
گروه2: مرحله سوم دور رفت: آکادمی آرنیکا 10- شوتوکان JKS فارس 1
مرحله اول دور برگشت: آکادمی صادقی ب 5– شوتوکان JKS فارس 6
مرحله دوم دور برگشت آکادمی آرنیکا 11 – آکادمی صادقی ب صفر
مرحله سوم دور برگشت: شوتوکان JKS فارس 2- آکادمی آرنیکا 9
جدول رده بندی: 1- آکادمی آرنیکا

2-  jksشوتوکان فارس -

آکادمی صادقی ب 3- 

گروه 3: مرحله سوم دور رفت: آکادمی نوری 8- زرین کهن ایرانیان 3
مرحله اول دور برگشت: آکادمی کاراته شیراز الف 2- زرین کهن ایرانیان 9 
مرحله دوم دور برگشت: آکادمی نوری 5- آکادمی کاراته شیراز الف 6 
مرحله سوم دور برگشت: زرین کهن ایرانیان صفر - آکادمی نوری 11
جدول رده بندی: 1- آکادمی نوری 2- زرین کهن ایرانیان 3- آکادمی کاراته شیراز الف 
گروه 4: مرحله سوم دور رفت: شهید زین الدین صفر- هیات کاراته آذربایجان شرقی 11 
مرحله اول دور برگشت: هیات کاراته گیلان صفر- هیات کاراته آذربایجان شرقی 11
مرحله دوم دور برگشت: شهید زین الدین 3 - هیات کاراته گیلان 8 مرحله سوم دور برگشت: هیات کاراته آذربایجان شرقی 10- شهید زین الدین 1
جدول رده بندی: 1- هیات کاراته آذربایجان شرقی 2- هیات کاراته گیلان 3- شهید زین الدین

لازم به توضیح است که دو تیم اول هر گروه به مرحله ی بعدی مسابقات صعود میکنند.

لیگ نونهالان/

گروه یک: مرحله سوم دور رفت:
هیات کاراته مرکزی الف 11 - زمزم آذربایجان شرقی 0
باشگاه کارن الف 11- آکادمی کاراته شیراز ب صفر
مرحله اول دور برگشت: 
زمزم آذربایجان شرقی صفر – باشگاه کارن الف 11
هیات کاراته مرکزی الف 5 – آکادمی کاراته شیراز ب 6 جدول رده بندی: 1- باشگاه کارن یک قم 2- هیات کاراته مرکزی الف 3- آکادمی شیراز ب 
گروه 2: مرحله سوم دور رفت: شهید زین الدین - استراحت زرین کهن ایرانیان 11 – هیات کاراته بانه صفر 
آکادمی بارانی صفر – میر عماد ساری 11
مرحله چهارم دور رفت: زرین کهن ایرانیان – استراحت
آکادمی بارانی صفر – شهید زین الدین 11
میرعماد ساری 11 – هیات کاراته بانه صفر 
مرحله پنجم دور رفت : آکادمی بارانی – استراحت
میر عماد ساری 11 – زرین کهن ایرانیان صفر 
هیات کاراته بانه 3 – شهید زین الدین 8
مرحله اول دور برگشت: میر عماد سازی – استراحت 
آکادمی بارانی 5 - هیات کاراته بانه 6
زرین کهن ایرانیان صفر – شهید زین الدین 11
جدول رده بندی: 1- میرعماد ساری 2- شهید زین الدین 3 - زرین کهن ایرانیان 
گروه 3: مرحله سوم دور رفت: شوتوکان JKS – استراحت
شهید کبکانیان 3 – باشگاه کارن ب 8
مقاومت قم صفر – آکادمی آرنیکا 11
مرحله چهارم دور رفت: شهید کبکانیان – استراحت
مقاومت قم 1 - شوتوکان JKS 10
آکادمی آرنیکا 9 – باشگاه کارن ب 2
مرحله پنجم دور رفت : مقاومت قم – استراحت
آکادمی آرنیکا 8 – شهید کبکانیان 3
باشگاه کارن ب 9- شوتوکان JKS2
مرحله اول دور برگشت: آکادمی آرنیکا – استراحت
باشگاه مقاومت قم صفر – کارن ب 11
شهید کبکانیان 3 – شوتوکان JKS 8 

جدول رده بندی: 1- باشگاه کارن ب قم 2- آکادمی آرنیکا

3-

JKS شوتوکان 

گروه 4: مرحله سوم دور رفت: آکادمی کاراته شیراز الف – استراحت
گلشن گرگان 7 – آکادمی صادقی 4
هیات کاراته مرکزی ب 8 – آکادمی نوری 3
مرحله چهارم دور رفت: گلشن گرگان - استراحت
هیات کاراته مرکزی ب 8 – آکادمی کاراته شیراز 3
آکادمی نوری 7 – آکادمی صادقی 4
مرحله پنجم دور رفت : 
آکادمی نوری 8 – گلشن گرگان 3
آکادمی صادقی 5 – آکادمی کاراته شیراز الف 6

مرحله اول دور برگشت: آکادمی نوری – استراحت
هیات کاراته مرکزی ب 11 – آکادمی صادقی صفر
گلشن گرگان7 – آکادمی کاراته شیراز الف 4

جدول رده بندی: 1-گلشن گرگان 2- هیات کاراته مرکزی ب 3- آکادمی نور

برترینها:
بهترین بازیکن نونهالان: امیر رضا یوسفی از تیم میرعماد ساری
مربی برتر نونهالان: مصطفی شجاعی از تیم میرعماد ساری
تیم برتر: تیم کارن قم به مربیگری برادران سلطانی
تیم اخلاق: تیم هیات کاراته مرکزی به مربیگری جواد لطیفی

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید