مسعود زیگلری مشاور عالی رئیس هیات کاراته استان فارس شد

مسعود زیگلری مشاور عالی رئیس هیات کاراته استان فارس شد

اخبار هیات
تنظیمات متن

طي حكمی از سوی احمد مبارکی، رئيس هیات كاراته استان فارس، مسعود زیگلری به عنوان مشاور عالی ایشان معرفی شد.
به گزارش سایت هیات کاراته استان فارس، در حكم احمد مبارکی آمده است:
جناب آقای مسعود زیگلری
با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله به سمت مشاور عالی اینجانب به مدت یک سال منصوب می گردید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و هماهنگی در امورات محوله و پیروی از قانون در راه رشد و توسعه کاراته استان گام بردارید.
توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته را از خداوند منان خواهانم.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید