مسابقات منطقه ای دانشجویان دانشگاه های سراسری برگزار شد

اخبار هیات
تنظیمات متن

مسابقات منطقه ای دانشجویان دانشگاه های سراسری با قهرمانی دانشگاه شیراز به کار خود خاتمه داد.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس و به نقل از علی حاجی زاده سرپرست فنی مسابقات منطقه ای دانشجویان دانشگاه های سراسری، این رقابت ها به میزبانی دانشگاه شیراز و با همکاری هیات کاراته استان فارس در تاریخ جمعه ۱۷ آذرماه برگزار و قهرمانان آن مشخص شدند.
قضاوت این رقابت ها بر عهده محمد حسن زاده، محمدجواد زنهاری، احمدرضا بلاغی، حبیب فقیهی، عباس ترابی، امیرحسین شادمانی، محمد موذنی و مسلم احمدی بود.
نفرات برتر این مسابقات بشرح ذیل معرفی می گردند:
کاتا:
محمود روستایی از دانشگاه صنعتی شیراز مقام اول
رضا سلمان از دانشگاه شیراز مقام دوم
شایان صلواتی از دانشگاه فسا مقام سوم

کومیته:
 ۶۱- :
محمد آگاه از دانشگاه شیراز مقام اول
عرفان نصیری از دانشگاه ارم شیراز مقام دوم
علی شریفی از دانشگاه ارم شیراز مقام سوم
۶۷- :
امیرحسین دانشمند از دانشگاه شیراز مقام اول
محمد مکاری از دانشگاه فسا مقام دوم
۷۵- :
حسین نعمتی از دانشگاه شیراز مقام اول
محمد شاکری از دانشگاه لامرد مقام دوم
۸۴- :
آریا نوری از دانشگاه شیراز مقام اول
۸۴+ :
محمدحسین مصلی نژاد از دانشگاه صنعتی شیراز مقام اول
سید محمدامین سادات از دانشگاه شیراز مقام دوم

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید