مسئول کمیته طرح و برنامه هیات کاراته استان فارس منصوب شد

اخبار هیات
تنظیمات متن

مسئول کمیته طرح و برنامه هیات کاراته استان فارس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس ،طی حکمی از سوی سرپرست این هیات ،نعمت اله عصار به عنوان مسئول کمیته طرح و برنامه هیات کاراته استان فارس منصوب شد.

در حکم محمد جواد شلتوک کار خطاب به عصار آمده است:با توجه به تعهد،تخصص و تجارب جنابعالی ،به عنوان مسئول کمیته طرح و برنامه هیات کاراته استان فارس منصوب می شوید.

انتظار می رود تا با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کاراته استان ،نسبت به توسعه همه جانبه این ورزش گام بردارید.

 گفتنی است نعمت اله عصار داورJBکاتاوJAکومیته آسیا و کمک مدرس داوری کشور است که مسئولیت کمیته فنی سبک فودوکان کاراته کشور را هم برعهده دارد.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید