مسئول سبک سو کیوکوشین کاراته استان معرفی شد

مسئول سبک سو کیوکوشین کاراته استان معرفی شد

اخبار هیات
تنظیمات متن

طي حكمی از سوی احمد مبارکی، رئيس هیات كاراته استان فارس، مصطفی نصرتی به عنوان مسئول سبک سو کیوکوشین کاراته استان فارس معرفی شد.
به گزارش سایت هیات کاراته استان فارس، در حكم احمد مبارکی آمده است:
جناب آقای مصطفی نصرتی
با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله به سمت مسئول سبک سو کیوکوشین کاراته استان فارس به مدت یک سال از تاریخ 97/03/13 منصوب می گردید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و هماهنگی در امورات محوله و پیروی از قانون در راه رشد و توسعه کاراته استان گام بردارید.
توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته را از خداوند منان خواهانم.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید