محراب زارع مشاور رئیس هیات کاراته فارس در امور سبکهای غیرکنترلی شد

محراب زارع مشاور رئیس هیات کاراته فارس در امور سبکهای غیرکنترلی شد

اخبار هیات
تنظیمات متن

طي حكمی از سوی احمد مبارکی، رئيس هیات كاراته استان فارس، محراب زارع به عنوان مشاور ایشان در امور سبکهای غیرکنترلی معرفی شد.
به گزارش سایت هیات کاراته استان فارس، در حكم احمد مبارکی آمده است:
جناب آقای محراب زارع
با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله به سمت مشاور اینجانب در امور سبکهای غیرکنترلی هیات کاراته استان فارس به مدت یک سال از تاریخ 97/03/12 منصوب می گردید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و هماهنگی در امورات محوله و پیروی از قانون در راه رشد و توسعه کاراته استان گام بردارید.
توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته را از خداوند منان خواهانم.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید