لیگ کومیته آینده سازان دختران برگزار شد

اخبار هیات
تنظیمات متن

هفته دوم لیگ کومیته آینده سازان دختران در تاریخ پنجشنبه ۸ شهریور در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس به نقل از سایت فدراسیون کاراته, پس از برگزاری دیدارهای هفته دوم نتایج ذیل بدست آمد و برترین های هفته هم معرفی شدند

گروه یک /
مرحله اول: الو پرده گیالن – استراحت
رزم آوران ساری 9 - نخبگان 6
مرحله دوم: رزم آوران ساری– استراحت
نخبگان 0 - الو پرده گیالن 15
مرحله سوم: نخبگان – استراحت
الو پرده گیالن13 - رزم آوران ساری 1
جدول رده بندی: 1 -الو پرده گیالن 2 -رزم آوران ساری 3 -نخبگان

گروه دو/
مرحله اول: شیتوریو اینوئی ها مازندران 6 -هیئت کاراته قزوین 6 برنده شیتوریو اینوئی ها مازندران
شهر قدس 7 -عقاب مقاومت بروجرد7 برنده عقاب مقاومت بروجرد
مرحله دوم: شهر قدس 4 -هیئت کاراته قزوین 7
عقاب مقاومت بروجرد 1 -شیتوریو اینوئی ها مازندران 13
مرحله سوم: عقاب مقاومت بروجرد 3 -هیئت کاراته قزوین 9
شیتوریو اینوئی ها مازندران 10 -شهر قدس 4
جدول رده بندی: 1 -هیئت کاراته قزوین 2 -شیتوریو اینوئی ها مازندران 3 -عقاب مقاومت بروجرد

گروه سه /
مرحله اول: ستارگان پایتخت 9 -صنعت مس رفسنجان 6
سبک wjka 8 -هیئت کاراته سیستان و بلوچستان 5
مرحله دوم: سبک wjka 0 -صنعت مس رفسنجان 15
هیئت کاراته سیستان و بلوچستان 6 -ستارگان پایتخت 9
مرحله سوم: هیئت کاراته سیستان و بلوچستان 0 -صنعت مس رفسنجان 15
ستارگان پایتخت 9 -سبک wjka 6
جدول رده بندی: 1 -صنعت مس رفسنجان 2 -ستارگان پایتخت 3 -هیئت کاراته سیستان و بلوچستان

گروه چهار /
مرحله اول: صبا شیراز6 -شیتوریو اینوئی ها خوزستان 6 برنده شیتوریو اینوئی ها خوزستان
بخش فشافویه 2 -آکادمی نریمان 11
مرحله دوم: بخش فشافویه 1 -شیتوریو اینوئی ها خوزستان 13
آکادمی نریمان 4 -صبا شیراز 10
مرحله سوم: آکادمی نریمان 8 -شیتوریو اینوئی ها خوزستان 5
صبا شیراز11 -بخش فشافویه 2
جدول رده بندی: 1 -آکادمی نریمان 2 -صبا شیراز 3 -شیتوریو اینوئی ها خوزستان

گروه پنج/
مرحله اول: باشگاه ملی پوشان 0 -هیئت کاراته کبودر آهنگ 15
ستارگان شمال 15 -هیئت کاراته رباط کریم 0
مرحله دوم: ستارگان شمال 2 -هیئت کاراته کبودر آهنگ 11
هیئت کاراته رباط کریم 8 -باشگاه ملی پوشان 5
مرحله سوم: هیئت کاراته رباط کریم 0 -هیئت کاراته کبودر آهنگ 15
باشگاه ملی پوشان 0 -ستارگان شمال 15
جدول رده بندی: 1 -هیئت کاراته کبودر آهنگ 2 -ستارگان شمال 3 -باشگاه ملی پوشان

گروه شش/
مرحله اول: نیک نژاد الف13 -باشگاه فدک 1
ستارگان سبالن 12 -افق بابلسر 3
مرحله دوم: ستارگان سبالن 11 -باشگاه فدک 2
افق بابلسر 2 -نیک نژاد الف 11
مرحله سوم: افق بابلسر15 -باشگاه فدک 0
نیک نژاد الف 10 -ستارگان سبالن 4
جدول رده بندی: 1 -ستارگان سبالن 2 -نیک نژادالف 3 -افق بابلسر

گروه هفت /
مرحله اول: شهرداری جوانه صفادشت15 -با هیئت کاراته مهاباد 0
گوجوریو ساری6 -با هیئت کاراته خراسان رضوی 6 برنده گوجوریوساری
مرحله دوم: گوجوریو ساری8 -هیئت کاراته مهاباد 5
هیئت کاراته خراسان رضوی6 -شهرداری جوانه صفادشت 6 برنده شهرداری جوانه صفادشت
مرحله سوم: هیئت کاراته خراسان رضوی 11 -هیئت کاراته مهاباد2
شهرداری جوانه صفادشت 3 -گوجوریو ساری 9
جدول رده بندی: 1 -شهرداری جوانه صفادشت 2 -گوجوریو ساری 3 -هیئت کاراته خراسان رضوی

گروه هشت/
مرحله اول: شالوده گستر سنندج4 -باشگاه گردآفرید10
نیک نژاد ب 10 -پاسارگاد سند 4
مرحله دوم: نیک نژاد ب 4 -باشگاه گردآفرید 7
پاسارگاد سند 5 -شالوده گستر سنندج 8
مرحله سوم: پاسارگاد سند 4 -باشگاه گردآفرید 10
شالوده گستر سنندج 8 -نیک نژاد ب 5
جدول رده بندی: 1 -باشگاه گرد آفرید 2 -شالوده گستر سنندج 3 -نیک نژاد ب

برترین های هفته:
بهترین بازیکن: عسل رشیدی فر از تیم گردآفرید
تیم برتر: کبودر آهنگ
تیم اخلاق: هیئت کاراته خراسان رضوی
مربی هفته: زهره نیک نژاد از تیم نیک نژاد الف

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید