شهرستان کوار بزودی با حمایت بخش خصوصی دارای خانه کاراته خواهد شد

اخبار هیات
تنظیمات متن

دیدار رئیس هیات کاراته استان فارس با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوار و اعضاء هیات کاراته آن شهرستان در 29 مرداد ماه

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، رییس هیات کاراته استان فارس احمد مبارکی در دیدار با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوار و اعضاء هیات کاراته شهرستان کوار به حمایت و پشتیبانی از کاراته شهرستانها تاکید کرد و از توجه خاص رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوار، مه کوهی تشکر کرد بعد از این دیدار که در اداره ورزش و جوانان کوار انجام گرفت از باشگاه کاراته آن شهرستان بازدید بعمل آمد و در پایان با بازدید از مکانی که بخش خصوصی در پی ایجاد خانه کاراته شهرستان کوار می باشد بعمل آمد و گفتگویی در این زمینه صورت گرفت
در این دیدار مسعود عیب جو مسول کمیته امور شهرستانها رییس هیات کاراته را همراهی می نمود  جلسه با حضور نامداری نایب رئیس هیات کاراته شهرستان کوار و داودی دبیر هیات کاراته شهرستان کوار انجام گرفت

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید