جلسه ریاست هیات کاراته استان فارس با هیات رییسه سبک شوتوکان ikd

اخبار هیات
تنظیمات متن

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس جلسه ریاست هیات کاراته استان فارس با هیات رییسه سبک شوتوکان ikd

این جلسه در مورخ 22 مرداد ماه 97 در دفتر هیات کاراته استان فارس با حضور احمد مبارکی ریاست هیات کاراته استان فارس و علیرضا رشیدقامت دبیر هیات کاراته استان فارس و هیات رئیسه سبک غلامرضا شرفی،قاسم علیپورو عظیم کریمی فربرگزار شد.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید