بیش از 200کاراته کا در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت می کنند

اخبار هیات
تنظیمات متن

دبیر هیات کاراته استان فارس گفت: بیش از 200کاراته کا از فارس در مسابقات رده های مختلف سنی ،انتخابی تیم ملی شرکت می کنند.

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس،حیدر روزیطلب با اعلام این خبرافزود: دربخش مردان در رشته کاتای انفرادی 29 نفر،در کاتای تیمی 18 نفرودررشته کومیته 69 نفراز استان فارس برای شرکت در این مسابقات نام نویسی کرده اند.

وی تعدادشرکت کنندگان ازاستان فارس دربخش بانوان مسابقات انتخابی تیم ملی  و دررشته کاتای انفرادی را 17 نفرعنوان کرد و افزود:9 نفر از بانوان کاتا رو استان نیز برای شرکت در این ماسبقات نام نویسی کرده اند.

روزیطلب تعداد کومیته رو های بانو از استان فارس در این مسابقات را 73 نفر عنوان کرد و افزود:امید به کسب مدال و حضور در اردوهای تیم ملی در بخش بانوان و آقایان در هر دو رشته کاتا وکومیته برای استان فارس در این مسابقات بسیار زیاد است.

دبیر هیات کاراته استان فارس در بخش دیگری از صحبت هایش به تمهیدات انجام شده توسط هیات کاراته استان با هدف تداوم تمرینات قهرمان کاراته استان در تعطیلات نوروز اشاره کرد و افزود:با برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به اینکه تعداد زیادی از باشگاه های درایام نوروزتعطیل بودند،سالن اختصاصی هیات کاراته در اختیار مربیان و قهرمانان استان قرارگرفت تا با توجه به نزدیکی زمان مسابقات انتخابی تیم ملی تمرینات قهرمانان استان دچار وقفه نشود.

روزیطلب همچنین به هماهنگی ایجاد شده با هیات کبدی استان برای دراختیار گذاشتن سالن این هیات به قهرمانان کاراته در ایام نوروز خبر داد و ضمن تقدیر از همکاری این هیات با هیات کاراته استان گفت:با هماهنگی به عمل آمده بین سرپرست هیات کاراته و رئیس هیات کبدی استان چند سانس از سالن هیات کبدی در اختیار قهرمانان و ورزشکاران رشته کاراته قرار گرفت تا قهرمانان زن و مرد کاراته با آمادگی کامل در مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی حضور یابند.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید