برگزاری نشست شورای داوران استان فارس با حضور احمد مبارکی ریاست هیات کاراته استان فارس

اخبار هیات
تنظیمات متن

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس جلسه شورای داوران کاراته استان فارس با حضور احمد مبارکی ریاست هیات کاراته استان فارس و علی اکبر خیری پور رئیس کمیته داوران  در دفتر هیات کاراته استان برگزار شد

در خلال این نشست اعضا به بحث و گفتگو پیرامون تغییرات داوری در استاژ ارومیه و همچنین برنامه ریزی جهت رشد و ارتقا دانش فنی و زبان انگلیسی مورد نیاز داوران پرداخته شد و مقرر شد با حمایت هیات کاراته برنامه ریزی جهت آموزش داوران استان از آبان ماه شکل بگیرد و در ادامه با توجه به برگزاری چندین جلسه کمیته داوران و حضور در مسابقات ، استاژ داوری شهر ارومیه نفرات فعال شورای داوران کاراته استان فارس انتخاب شدند  که بدین شرح می باشد

علی اکبر خیری پور ....رئیس کمیته داوران استان فارس .....داور جهانی

نعمت اله عصار.....نائب رئیس کمیته داوران......داور آسیایی

محمد حسن هاشمی.....دبیر کمیته داوران........داور آسیایی

حیدر روزی طلب.....عضو کمیته داوران......داور آسیایی

محمد حسن زاده......عضو کمیته داوران......داور آسیایی

حیدر ایبد......عضو کمیته داوران ......داور آسیایی

محمد مهدی محمدی......عضو کمیته داوران......داور ممتاز ملی

ابراهیم زراعتیان.....عضو کمیته داوران........داور ممتاز ملی

حسن ذیگلری.....عضو کمیته داوران......داور ممتاز ملی

ابراهیم دهقان.......عضو کمیته داوران .....رفری بی

 

 

 

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید