برگزاری جلسه هیات کاراته استان فارس در شهرستان استهبان

اخبار هیات
تنظیمات متن

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، جلسه هیات کاراته استان فارس و هیات کاراته شهرستان استهبان در مورخ 18 مرداد ماه 97 در شهرستان استهبان با حضور ریاست هیات کاراته استان فارس احمد مبارکی،رشید قامت دبیر هیات کاراته استان فارس وجمعی ازمربیان اقا و خانم برگزار شد. در پایان احمد مبارکی با اهدای حکم مسئولیت آقای سعید فداکاری را به ریاست هیات کاراته شهرستان استهبان انتخاب کرد،

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید