بازدید ریاست هیات کاراته استان فارس از تعدادی از باشگاه های استان فارس به مناسبت هفته تربیت بدنی

اخبار هیات
تنظیمات متن

به مناسبت هفته تربیت بدنی در طی مراسمی احمد مبارکی ریاست هیات کاراته استان فارس با حضور در بین مربیان و ورزشکاران باشگاه های

 شهید حسن کامفیروزی به مربیگری آقای شکوهی

باشگاه سروش به مربیگری آقای علیرضا رشیدقامت

باشگاه دانشکده علوم قرآنی به مربیگری آقای سروش سروش نیا

باشگاه کوثر به مربيگري برادران برزگر

باشگاه کوثر فرهنگ شهر به مربیگری آقای محمد رضا متحد راد

باشگاه دانشکده علوم پزشکی به مربیگری آقای فرزاد فروزان

پرداخت و ضمن ایراد سخن رانی در بین ورزشکاران دقایقی را به صحبت و شنیدن نقطه نظرات مربیان اختصاص داد.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید