بازدید رئیس هیات کاراته استان فارس از هیات کاراته شهرستان ارسنجان

اخبار هیات
تنظیمات متن

احمد مبارکی رئیس هیات کاراته بهمراه علیرضا رشید قامت امروز صبح جهت بازدید هیات کاراته چند شهرستان، نخست وارد ارسنجان شدند تا ضمن گفت و گو با جمشید زارع، رئیس هیات کاراته ارسنجان، به بررسی مشکلات هیات شهرستان و ارائه راهکار جهت رفع آنها پرداختند. مسئولین هیات کاراته استان همچنین از سالن و ساختمان اداری هیات کاراته ارسنجان بازدید نمودند.
در این جلسه نائب رئیس، مسئول کمیته روابط عمومی و مسئول کمیته پزشکی هیات کاراته شهرستان ارسنجان حضور داشتند.

روابط عمومی هیات کاراته استان فارس

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید