اولین استاژ فنی بانوان سبک شوتوکان کاراته بین الملل استان فارس

اخبار هیات
تنظیمات متن

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس اولین استازفنی بانوان سبک شوتوکان کاراته بین المللی استان فارس امروز 13 اردیبهشت ماه باحضورجمعی ازمربیان درشیراز برگزارگردید دراین استاز که زیرنظر کمیته فنی بانوان سبک برگزارگردید آموزش دفاع شخصی بهمراه کیهون آزمون تدریس گردید

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید