انتصاب امید صبور به سمت مسئول سبک کیوکوشین ساباکی استان فارس

اخبار هیات
تنظیمات متن

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس امید صبور به سمت مسئول سبک کیوکوشین ساباکی استان فارس  انتصاب شد - این حکم توسط احمد مبارکی ریاست هیات کاراته استان فارس در دفتر هیات کاراته به مدت یک سال به ایشان ابلاغ شد-

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید