اعضای شورای فنی معرفی شدند

اعضای شورای فنی معرفی شدند

اخبار هیات
تنظیمات متن

اعضای شورای فنی هیات کاراته فارس معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، اعضای شورای فنی معرفی شدند. احمد مبارکی رئیس هیات کاراته استان فارس، بخشی از معیارهای انتخاب اعضای شورای فنی را حضور فعال در مسابقات انتخابی تیم ملی، داشتن قهرمانان در اردوی تیم ملی و داشتن قهرمانان فیکس تیم ملی عنوان کرد. مبارکی در ادامه، اعضای این شورا را به شرح ذیل معرفی کرد:

شورای فنی کاتا آقایان:
مسعود زارع، محسن زارعی و محمدصادق مهرپور.

شورای فنی کومیته آقایان:
محمدهادی محمدی، علی حاجی زاده، محمدعلی زارع و محمدرضا برزگر.

شورای فنی کاتا بانوان:
بهاره محمدپور، نگین کلانترزاده و زهرا قشقایی نژاد.

شورای فنی کومیته بانوان:
مهرنوش همت، آمنه سادات قائم دوست و رضیه اردشیرنژاد.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید