اعضای شورای داوران فارس انتخاب شدند

اخبار هیات
تنظیمات متن

اعضای شورای داوران کاراته استان فارس طی انتخابات، مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، طی اولین نشست رسمی کمیته داوران، با حضور سرپرست، دبیر و نائب رئیس و مسئولین کمیته های نظارت و بازرسی، مسابقات و روابط عمومی هیات کاراته استان، پس از خوش آمدگویی و بیان اهداف این نشست توسط علی اکبر خیری پور مسئول کمیته داوران، از بین داورانی که جهت کسب جایگاه عضویت شورای داوران فارس ثبتنام کرده بودند، در قسمت آقایان، نعمت اله عصار، حیدر روزیطلب، محمد حسن زاده، محمدرضا برزگر، ابراهیم زراعتیان، حیدرایبد، ابراهیم دهقان و در قسمت خانم ها، نرگس احمدی، مهرنوش همت، فرشته محمودآبادی، معصومه پرگلشن، ناهید ایرجی، بهاره محمدپور و زهرا اردشیرنژاد با رای نفرات حاضر در جلسه به عنوان منتخبین، انتخاب شدند.
همچنین، احمد فرهادی و شهناز رعیتی به عنوان نمایندگان سبک های آزاد در شورای داوران استان انتخاب شدند.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید