استاژ داوری کیوکوشین ماتسویی استان فارس

اخبار هیات
تنظیمات متن

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس استاژ داوری کیوکوشین ماتسویی استان فارس امروز در محل سالن دانشکده علوم پزشکی شیراز با حضور احمد مبارکی رئیس هیات کاراته استان و تعدادی از پیشکسوتان کاراته آزاد استان از جمله دکتر عبدالمجید فروزان با مدرسی شیهان مسعود همایون پور نماینده سازمان جهانی و رئیس کیوکوشین کاراته ماتسویی کشور برگزار گردید در این استاژ جدیدترین قوانین و مقررات داوری آموزش داده شد

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید