احمد مبارکی در دیدار با اعضای هیأت کاراته آباده : پیروی از قانون و مقررات و همدلی و اتحاد راه پیشرفت شهرستان ها می باشد.

اخبار هیات
تنظیمات متن

در ادامه برنامه بازدید از هیأت کاراته شهرستان ها، احمد مبارکی رئیس هیأت کاراته و علیرضا رشید قامت میهمان آباده ای ها بودند.در این دیدار مهدی شرفی رئیس هیأت، روح الله عبدالهی رییس اداره ورزش و جوانان و جمعی از مربیان و مسئولان هیأت کاراته آباده آباده حضور داشتند.
احمدی مبارکی ضمن اذعان بر اینکه پیروی از قانون و مقررات و همدلی و اتحاد راه پیشرفت شهرستان ها می باشد، بر صراحت هیات کاراته در بیان نظرات، رعایت سلسله مراتب اداری و گسترش وحدت و دوستی تاکید نمود.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید