احمد مبارکی به سمت سرپرستی انجمن سبک های غیر کنترلی دانشگاه پیام نور کشور در آمد.

اخبار هیات
تنظیمات متن

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس ، طی حکمی از سوی عبدالمهدی نصیر زاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و عضو هیات رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، احمد مبارکی به سمت سرپرست انجمن سبک های غیر کنترلی کاراته دانشگاه پیام نور کشور به مدت 2 سال در آمد 

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید