علی ظهرابی دبیر سبک شیتوریو شوکوکای کاراته کشور شد

اخبار سبک ها
تنظیمات متن

علی ظهرابی از طرف ارسلان خزلی دبیر سبک شیتوریو شوکوکای کاراته کشور شد.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس و به نقل از روابط عمومی سبک شیتوریو شوکوکای کاراته ایران، حکم دبیری کشوری سبک شیتوریو شوکوکای صادرشد.
براساس این گزارش، از طرف ارسلان خزلی رئیس سبک شیتوریو شوکوکای کاراته جمهوری اسلامی ایران، علی ظهرابی بعنوان دبیر سبک در ایران منصوب شد.
در این حکم انتصاب خطاب به علی ظهرابی آمده است:
برادر ارجمند جناب آقای علی ظهرابی:
با عنایت به تجربیات ارزشمند و سابقه مدیریتی و اجرایی جنابعالی بموجب این ابلاغ به سمت دبیر سبک شیتوریو شوکوکای کاراته کشور منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود در ارتقاء و توسعه ورزش کاراته و امور محوله کوشا و موفق باشید.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید