دبیرکل انجمن کاراته دانشگاه پیام نورمنصوب شد

اخبار سبک ها
تنظیمات متن

دبیر کل انجمن دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس،طی حکمی از سوی عبدالمهدی نصیر زاده،مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،امید جواندل به  عنوان دبیرکل انجمن کاراته این دانشگاه منصوب شد.

در حکم نصیرزاده خطاب به جواندل آمده است،نظر به تعهد،شایستگی وتجارب ارزنده مدیریتی جنابعالی،بدینوسیله به مدت یکسال به عنوان دبیرکل انجمن کاراته دانشگاه پیام نورمنصوب می شوید.

امیداست درپرتوعنایت حق تعالی درراستای تحقق اهداف عالیه دانشگاه موفق و کوشا بوده و با عنایت به اهمیت گستردگی وظایف وکارکردهای این انجمن ورزشی ضمن هماهنگی وتوجه به ماموریت محوله بااستفاده اازتمام توان علمی واجرایی خویش وبهره گیری از ظرفیت های سازمانی با تعامل وهمکاری سازنده واستفاده ازنظرات صاحبنظران و کارشناسان،برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور،نظارت برفراینداجرایی،اداری و مالی،پیگیری نظام مند واصولی وظایف ارجاعی وتوسعه پیش ازپیش فعالیت های انجمن مربوطه را جز دغدغه های اصلی خویش قرارداده و گزارش اقدامات را با هماهنگی وبه طور مستمر به این اداره کل ارائه نمایید.

گفتنی است،امیدجواندل از مربیان و داوران کاراته فارس است که درکنار مسئولیت سبک فودوکان در استان فارس،درحال حاضر رئیس هیات ورزش های کارگری استان فارس نیز هست.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید