برگزاری مسابقات قهرمانی استان سبک شوتوکان کاراته دو ایران

اخبار سبک ها
تنظیمات متن

سبک شوتوکان کاراته دو ایران(استان فارس) مسابقات قهرمانی استان خود را برگزاری می کند.

 

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس،سبک شوتوکان کاراته دو ایران(استان فارس) درنظر داردیک دوره مسابقات قهرمانی استان خود را براساس بخشنامه پیوستی در تاریخ 20 اسفندماه 95 درسالن اختصاصی هیات کاراته استان فارس برگزار کند.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید