بانوان فارس در رقابت های کشوری کاراته سبک شوتوکان JKS جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند

بانوان فارس در رقابت های کشوری کاراته سبک شوتوکان JKS جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند

اخبار سبک ها
تنظیمات متن

مسابقات کشوری سبک شوتوکان JKS به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد و تیم فارس، جایگاه سومی را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، مسابقات قهرمانی کشور بانوان سبک شوتوکان jks با حضور ۶۰۰ شرکت کننده از ۱۲ استان کشور در تاریخ ۲۴و ۲۵شهریور در مشهد مقدس برگزار شد و در مجموع، تیم فارس با ۱۱۳ شرکت کننده، پس از خراسان رضوی و هرمزگان، با ۴۲طلا، ۳۵نقره و ۳۸برنز، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.
خانم ها آمنه سادات قائم دوست، الهه قائم دوست، نگین کلانترزاده، راحله بخشی و فاطمه دیالمه به عنوان مربی، زینب سبزدوده به عنوار داور و سارا جوادی، الهام رضایی و سکینه باقری تحت عنوان سرپرست، تیم فارس را در این رقابت ها همراهی کردند.
مقام آوران این رقابت ها نیز به شرح ذیل معرفی می گردند:

مقام آوران:

1

فاطمه محمد زاده

نقره

متولد86

کومیته

65

آرزو محمدی

برنز

متولد84

کاتا

2

نادیا رنجبر

طلا

86

کومیته

66

زهرا رستگار

نقره

81

کاتا

3

الهه رضا پور

برنز

81

کومیته

67

مهشید سالاری

برنز

88

کومیته

4

زهرا زارع

طلا

82

کومیته

68

مهشید سالاری

نقره

88

کاتا

5

مرضیه بهاری

طلا

86

کومیته

69

محدثه سادات احمدی

نقره

76

کومیته

6

سحر کرمی

طلا

79

کومیته

70

سعیده نعمتی

نقره

82

کومیته

7

زهرا همتی

طلا

81

کومیته

71

زهرا زارعی

برنز

81

کومیته

8

فاطمه صمیمی پور

نقره

81

کومیته

72

سانیا عقیقی شرقی

نقره

77

کومیته

9

نجمه بهاری

برنز

83

کومیته

73

سیده حدیث پژمان

طلا

76

کومیته

10

زهرا زارع

نقره

85

کومیته

74

فاطمه اکبری

طلا

83

کومیته

11

مهسا دهقانی

نقره

88

کومیته

75

شیدا افکار

طلا

82

کومیته

12

عارفه شکوفا

برنز

84

کومیته

76

مریم براتی

برنز

82

کومیته

13

عسل پور باقر فرد

نقره

85

کومیته

77

یاسمین کاشی گر

برنز

82

کومیته

14

آرمیتا نیرومند

اول

87

کومیته

78

سیده سارا پژمان

نقره

83

کومیته

15

زینب یعقوب پور

برنز

81

کاتا

79

فاطمه رنجبر

برنز

82

کاتا

16

نازلی شکر گذار

برنز

86

کومیته

80

زهرا سادات احمدی

برنز

82

کومیته

17

مرضیه قره گزلی

نقره

86

کومیته

81

زینب فیجانی

طلا

78

کومیته

18

زهرا رحیمی

طلا

80

کومیته

82

سیده ملیکا موسوی

برنز

83

کاتا

19

هانیه کریمی

برنز

81

کومیته

83

ساجده سقا باشی

طلا

80

کاتا

20

تاینا ربانی

طلا

86

کومیته

84

نگار برازنده

نقره

82

کاتا

21

نیلوفر مستوفی راد

برنز

86

کومیته

85

ساغر فیجانی پدنک

برنز

86

کومیته

22

زهرا عباسی

طلا

85

کومیته

86

مریم شیر علی

برنز

75

کومیته

23

کیانا زارع

برنز

87

کومیته

87

مریم سالاری

برنز

81

کاتا

24

سارا اجرائی

نقره

86

کومیته

88

آیناز نظری

نقره

83

کومیته

25

مریم ده بزرگی

طلا

84

کومیته

89

بهاره دهقان

برنز

76

کومیته

26

مائده شکری

نقره

83

کومیته

90

درسا مرزبان پور

نقره

86

کومیته

27

غزل فرمانی

برنز

85

کومیته

91

مریم قیصری

طلا

79

کاتا

28

آیدا مهر آور

نقره

86

کومیته

92

لیلا رحمان نژاد

نقره

75

کومیته

29

فاطمه پردل

نقره

84

کومیته

93

زهرا سبزی پور

طلا

85

کومیته

30

زهرا زهاوی

نقره

82

کومیته

94

حدیث عباسی

طلا

80

کومیته

31

الناز ایزد پناه

نقره

81

کومیته

95

الهام زارع

نقره

80

کومیته

32

حدیث زارع

طلا

78

کومیته

96

معصومه مرادی

طلا

80

کومیته

33

پگاه خوان

برنز

79

کومیته

97

سیده محدثه پژمان

طلا

80

کومیته

34

بلقیس جعفری پور

طلا

76

کومیته

98

زهرا امیر سالاری

نقره

80

کومیته

35

فائزه زنگنه

طلا

82

کومیته

99

کوثر مجلسی

برنز

87

کاتا

36

نجمه برزگر

طلا

78

کومیته

100

کوثر مجلسی

برنز

87

کومیته

37

محدثه شهبازی

نقره

82

کومیته

101

عسل سیاهیان

طلا

88

کاتا

38

معصومه فیجانی

برنز

80

کومیته

102

عسل سیاهیان

برنز

88

کومیته

39

غزل سعدی زاده

برنز

82

کومیته

103

زهرا شاهرخی

نقره

76

کومیته

40

رقیه نصرت آبادی

طلا

86

کومیته

104

زهرا شاهرخی

طلا

76

کاتا

41

یگانه ارجمندی

طلا

85

کومیته

105

درسا مرزبان

طلا

86

کاتا

42

زینب درمان

برنز

82

کومیته

106

نیلوفر تجلی

طلا

77

کاتا

43

فاطمه کرونی

برنز

80

کومیته

107

فاطمه چراغی

نقره

77

کاتا

44

آیلار عبدالهی

طلا

85

کومیته

108

غزل  بیات

نقره

86

کومیته

45

ساجده رضایی

نقره

82

کومیته

109

مریم زارعی

طلا

85

کومیته

46

فاطمه احمدی

طلا

85

کومیته

110

یگانه فیجانی

نقره

75

کاتا

47

نرگس شکری

نقره

86

کومیته

111

مریم باقری

طلا

87

کومیته

48

غزاله کریمی

نقره

82

کومیته

112

حدیث نعمت الهی

نقره

88

کومیته

49

فائزه کشاورز

نقره

81

کومیته

113

مریم قیصری

برنز

79

کاتا تیمی

50

زهرا دهقان آزاد

برنز

85

کومیته

114

نیلوفر تجلی

برنز

77

کاتا تیمی

51

فائزه ابراهیمی

طلا

76

کومیته

115

فاطمه چراغی

برنز

77

کاتا تیمی

52

ندا علی پور

طلا

78

کومیته

 

       

53

الهام اشرف

نقره

85

کومیته

 

       

54

سیده ملیکا موسوی

طلا

86

کومیته

 

       

55

نیکا سلمانی

طلا

85

کومیته

 

       

56

فاطمه حیدری

برنز

87

کومیته

 

       

57

آیدا معصومی

نقره

88

کومیته

         

58

آرزو پور بخش

طلا

77

کومیته

 

       

59

سارینا عسکری

طلا

87

کومیته

 

       

60

مریم حاجی وندی

طلا

86

کومیته

 

       

61

فاطمه کرمی

طلا

83

کومیته

 

       

62

حدیث اکبری

برنز

81

کومیته

 

       

63

مریم قره گزلی

برنز

80

کومیته

         

64

زهرا شاکری

برنز

75

کومیته

         

                     
لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید