استاژ فنی سبک کیوکوشین ایران برگزار شد

اخبار سبک ها
تنظیمات متن

استاژ فنی سبک کیوکوشین ایران در شیراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، استاژ فنی سبک کیوکوشین ایران با همکاری هیات کاراته استان فارس و حضور حیدر روزی طلب و فاطمه قشقایی نژاد، دبیر و نائب رئیس بانوان هیات کاراته استان فارس با شرکت 62نفر از آقایان با تدریس سید مرتضی خوشی رئیس سبک در کشور و 70نفر از بانوان با تدریس فرزانه حسین خان نائب رئیس سبک در کشور در تاریخ 24 آذرماه در سالن اختصاصی هیات کاراته استان فارس برگزار شد. در پایان، به شرکت کنندگان، گواهی حضور در استاژ اهداء گردید.

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید