سپید موهای کاراته در آوردگاه قهرمانی کاراته

 در آخرین روزهای سال 95سالن اختصاصی هیات کاراته استان فارس شاهد گردهمایی خیل دوستداران و مدعیان کاراته از یک سو و مو سپیدان و پیشکسوتان کاراته فارس از سوی دیگر بود.

مقالات دیگر...

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید