اعضای شورای فنی معرفی شدند

اعضای شورای فنی هیات کاراته فارس معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، اعضای شورای فنی معرفی شدند. احمد مبارکی رئیس هیات کاراته استان فارس، بخشی از معیارهای انتخاب اعضای شورای فنی را حضور فعال در مسابقات انتخابی تیم ملی، داشتن قهرمانان در اردوی تیم ملی و داشتن قهرمانان فیکس تیم ملی عنوان کرد. مبارکی در ادامه، اعضای این شورا را به شرح ذیل معرفی کرد:

شورای فنی کاتا آقایان:
مسعود زارع، محسن زارعی و محمدصادق مهرپور.

شورای فنی کومیته آقایان:
محمدهادی محمدی، علی حاجی زاده، محمدعلی زارع و محمدرضا برزگر.

شورای فنی کاتا بانوان:
بهاره محمدپور، نگین کلانترزاده و زهرا قشقایی نژاد.

شورای فنی کومیته بانوان:
مهرنوش همت، آمنه سادات قائم دوست و رضیه اردشیرنژاد.

محمدهادی فقیهی مسئول کمیته انضباطی هیات کاراته استان فارس شد

طي حكمی از سوی احمد مبارکی، رئيس هیات كاراته استان فارس، محمدهادی فقیهی به عنوان مسئول کمیته انضباطی هیات کاراته استان فارس معرفی شد.
به گزارش سایت هیات کاراته استان فارس، در حكم احمد مبارکی آمده است:
جناب آقای محمدهادی فقیهی
با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله به سمت مسئول کمیته انضباطی هیات کاراته استان فارس به مدت یک سال منصوب می گردید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و هماهنگی در امورات محوله و پیروی از قانون در راه رشد و توسعه کاراته استان گام بردارید.
توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته را از خداوند منان خواهانم.

غلامحسین جمشید مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش هیات کاراته استان فارس شد

طی حكمی از سوی احمد مبارکی، رئيس هیات كاراته استان فارس، غلامحسین جمشید به عنوان مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش هیات کاراته استان فارس معرفی شد.
به گزارش سایت هیات کاراته استان فارس، در حكم احمد مبارکی آمده است:
جناب آقای غلامحسین جمشید
با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله به سمت مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش هیات کاراته استان فارس به مدت یک سال منصوب می گردید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و هماهنگی در امورات محوله و پیروی از قانون در راه رشد و توسعه کاراته استان گام بردارید.
توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته را از خداوند منان خواهانم.

فاطمه قشقایی نژاد نائب رئیس بانوان هیات کاراته استان فارس شد

طي حكمی از سوی احمد مبارکی، رئيس هیات كاراته استان فارس، فاطمه قشقایی نژاد به عنوان نائب رئیس بانوان هیات کاراته استان فارس معرفی شد.
به گزارش سایت هیات کاراته استان فارس، در حكم احمد مبارکی آمده است:
سرکار خانم فاطمه قشقایی نژاد
با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص شما، بدینوسیله به سمت نائب رئیس بانوان هیات کاراته استان فارس به مدت یک سال منصوب می گردید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و هماهنگی در امورات محوله و پیروی از قانون در راه رشد و توسعه کاراته استان گام بردارید.
توفیق شما در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته را از خداوند منان خواهانم.

جلسه شورای عالی آموزش برگزار شد

جلسه شورای عالی آموزش هیات کاراته استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، جلسه شورای عالی آموزش هیات کاراته استان فارس با حضور احمد مبارکی، فاطمه قشقایی نژاد، مسعود زیگلری، غلامحسین جمشید، رحمان جوانمردی، سرور سروش نیا، سما اکبرپور و محمدعلی هادیان در دفتر هیات کاراته استان فارس برگزار شد.
رئیس هیات کاراته استان فارس با دعوت از فاطمه قشقایی نژاد، غلامحسین جمشید، رحمان جوانمردی، سرور سروش نیا، سما اکبرپور، محمدعلی هادیان، لیلا بهرامی و مسعود زارع تحت عنوان اعضای شورای عالی آموزش هیات کاراته استان فارس، هدف از تشکیل این جلسه را سیاست گذاری برنامه های آموزشی هیات کاراته در سال 97 با استفاده از تجربیات و نظرات اعضای این شورا عنوان کرد.
مبارکی با اشاره به تحصیلات اعضای شورای آموزش که همگی از کارشناسان ارشد به بالاتر و از مدرسان دانشگاه در رشته تربیت بدنی و علوم ورزش و همچنین دارا بودن تجربه کافی در ورزش کاراته هستند، تشکیل این شورا را راهی به سمت علمی تر شدن ورزش کاراته دید.
شایان ذکر است لیلا بهرامی و مسعود زارع غایبین این جلسه بودند.

محمدعلی هادیان مسئول کمیته آموزش هیات کاراته استان فارس شد

طی حكمی از سوی احمد مبارکی، رئيس هیات كاراته استان فارس، محمدعلی هادیان به عنوان مسئول کمیته آموزش هیات کاراته استان فارس معرفی شد.
به گزارش سایت هیات کاراته استان فارس، در حكم احمد مبارکی آمده است:
جناب آقای محمدعلی هادیان
با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله به سمت مسئول کمیته آموزش هیات کاراته استان فارس به مدت یک سال منصوب می گردید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و هماهنگی در امورات محوله و پیروی از قانون در راه رشد و توسعه کاراته استان گام بردارید.
توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته را از خداوند منان خواهانم.

مسعود زیگلری مشاور عالی رئیس هیات کاراته استان فارس شد

طي حكمی از سوی احمد مبارکی، رئيس هیات كاراته استان فارس، مسعود زیگلری به عنوان مشاور عالی ایشان معرفی شد.
به گزارش سایت هیات کاراته استان فارس، در حكم احمد مبارکی آمده است:
جناب آقای مسعود زیگلری
با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله به سمت مشاور عالی اینجانب به مدت یک سال منصوب می گردید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و هماهنگی در امورات محوله و پیروی از قانون در راه رشد و توسعه کاراته استان گام بردارید.
توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته را از خداوند منان خواهانم.

مقالات دیگر...

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها وارد نمایید